Ansökan om serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd och gäller tillsvidare. Om din restaurang byter ägare ska du söka ett nytt tillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för tillfällig servering av alkohol till allmänheten och gäller under en begränsad tid.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuell om du ska arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

Komplettera ansökan

Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in.

Ändringar i gällande serveringstillstånd

Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet. Det kan gälla t.ex. ändrade serveringstider, typ av servering, drycker eller utökade ytor. Använd ditt användarnamn och lösenord för att logga in.