Välkommen till e-tjänster för serveringstillstånd   

Ansökan om serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan samt att ladda upp bilagor.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande och/eller styrelse
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal.

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter. Man kan även se vilka som är anmälda som serveringsansvariga.

Hantering av personuppgifter

När ansökan/anmälan skickas in till oss godkänner ni samtidigt att de personuppgifter som är nödvändiga för handläggning av tillstånd och tillsyn, hanteras av Rättviks kommun enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter kommer även att delas med relevanta myndigheter för handläggning samt tillsyn. För mer information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till www.rattvik.se.