Kontakt

Miljö- och byggenheten
Telefon: 0248-70 000 (vx)
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Besöksadress
Vasagatan 1, Flygelbyggnaden
795 30 Rättvik