Hur blir jag webbkund?

För att kunna bli webbkund måste ditt/ert bolag ha ett stadigvarande serveringstillstånd i Rättviks kommun.

Som webbkund har du tillgång till de e-tjänster som finns gällande serveringstillstånd.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du som är behörig firmatecknare maila en begäran till miljö- och byggenheten.

I begäran ska du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.